Federasyonumuz ile Spor Eğitim Dairesi İşbirliği içinde 26 Nisan 07- Mayıs  2010 tarihleri arasında Ankara'da  Goalball ve Futsal 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılacaktır.

26 NİSAN-07 MAYIS 2010 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN GOALBALL VE FUTSAL I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
           
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e) 07/ 01 /1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
 
a)      4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf)
b)      Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-( Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler -Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir ).
c)      Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
d)      Sağlık raporu (sağlık kuruluşlarından)  (aslı)
e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
f)        Nüfus cüzdanı fotokopisi
g)      Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR850001 2009 2120 000 6000071 hesabına30.00.-TL. Yatıracaklardır.
 NOT:
Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır.
 
Dekonta “ Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı GOALBALL veya FUTSAL kursu ücreti “ olarak yazılacaktır.
 

26 NİSAN-07 MAYIS 2010 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN GOALBALL I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

 

SAAT
DERS
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
26 Nisan 2010 Pazartesi
08.30-12.30
Açılış ve Kayıt  
12.30-13.30
Öğle Arası  
13.30-17.30
Sporcu Sağlığı
Uzm. Dr. Tuba KOCAHAN
27 Nisan 2010              Salı
08.30-12.30
Genel Antrenman Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-19.30
Genel Antrenman Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
28 Nisan 2010 Çarşamba
08.30-12.30
Psikomotor Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-15.30
Psikomotor Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
16.00-18.00
Yetenek Seçimi ve İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
29 Nisan 2010 Perşembe
08.30-12.30
Sporda Öğretim Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-15.30
Sporda Ölçme ve Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY
16.00-18.00
Sporda Yönetim ve Organizasyon
Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI
30 Nisan 2010 Cuma
08.30-12.30
Spor Fizyolojisi
Dr. Fzt. Ayla TEKELİOĞLU
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Anatomisi
Uzm.Fzt.Meral HAZIR
01 Mayıs 2010 Cumartesi
08.30-12.30
Beceri Öğrenimi
Psk. Ayşegül DAĞDEVİREN
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Psikolojisi
Psk. Ayşegül DAĞDEVİREN
02 Mayıs 2010 Pazar
08.30-12.30
Spor ve Beslenme
Prof.Dr. Gülgün ERSOY
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Oyun Kuralları Bilgisi
Gökhan İNCE
03 Mayıs 2010 Pazartesi
08.30-12.30
Özel Antrenman Bilgisi
Gökhan İNCE
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-19.30
Özel Antrenman Bilgisi
Gökhan İNCE
04 Mayıs 2010      Salı
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
Gökhan İNCE-A.Tolga KÜÇÜKAHMET
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik
05 Mayıs 2010 Çarşamba
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik
06 Mayıs 2010 Perşembe
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik
07 Mayıs 2010 Cuma
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik

 

 

26 NİSAN-07 MAYIS 2010 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN FUTSAL I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

 

SAAT
DERS
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
26 Nisan 2010 Pazartesi
08.30-12.30
Açılış ve Kayıt  
12.30-13.30
Öğle Arası  
13.30-17.30
Sporcu Sağlığı
Uzm. Dr. Tuba KOCAHAN
27 Nisan 2010              Salı
08.30-12.30
Genel Antrenman Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-19.30
Genel Antrenman Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
28 Nisan 2010 Çarşamba
08.30-12.30
Psikomotor Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-15.30
Psikomotor Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
16.00-18.00
Yetenek Seçimi ve İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKALAN
29 Nisan 2010 Perşembe
08.30-12.30
Sporda Öğretim Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-15.30
Sporda Ölçme ve Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY
16.00-18.00
Sporda Yönetim ve Organizasyon
Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI
30 Nisan 2010 Cuma
08.30-12.30
Spor Fizyolojisi
Dr. Fzt. Ayla TEKELİOĞLU
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Anatomisi
Uzm.Fzt.Meral HAZIR
01 Mayıs 2010 Cumartesi
08.30-12.30
Beceri Öğrenimi
Psk. Ayşegül DAĞDEVİREN
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Psikolojisi
Psk. Ayşegül DAĞDEVİREN
02 Mayıs 2010 Pazar
08.30-12.30
Spor ve Beslenme
Prof.Dr. Gülgün ERSOY
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Oyun Kuralları Bilgisi
Cengiz ÖZENCİ
03 Mayıs 2010 Pazartesi
08.30-12.30
Özel Antrenman Bilgisi
Hüseyin POLGA
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-19.30
Özel Antrenman Bilgisi
Hüseyin POLGA
04 Mayıs 2010      Salı
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
Cengiz ÖZENCİ - Hüseyin POLGA
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik
05 Mayıs 2010 Çarşamba
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik
06 Mayıs 2010 Perşembe
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik
07 Mayıs 2010 Cuma
08.30-12.30
Spor Dalı Teknik Taktik
12.30-13.30
Öğle Arası
 
13.30-17.30
Spor Dalı Teknik Taktik

 

 

Admin tarafından yazıldı 22 Nisan 2010 Perşembe 08:00:00 Categories: Futbol Futsal B2 - B3 GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy