GOALBALL HAKEM KURSU

Federasyonumuzun 2013 Yılı Faaliyet Programında yer alan Goalball Hakem Kursu 25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında Sivas'da açılacaktır. Kursa katılacaklar 24 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar dilekçelerini Federasyonumuzun 0 312 310 13 65 numaralı faksına veya Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

Kurs Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda  saat 10:00 başlayacaktır.

Aşağıda belirtilen evraklar Kurs yerinde Kurs yetkilisine verilecektir.

Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

 

1-T.C. Vatandaşı olmak,

2-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-18 yaşından küçük olmamak

4-Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

5-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, 

6- Hakem Kursuna başvuracak Adayların 31 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

7-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

8-Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

9-Kursa katılacak adaylar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi 6298291 ( TR 59 0006 2000 7110 0006 2982 91 ) No’luhesabına 50.00.- TL. yatıracaklardır.

ÖNEMLI NOT: Kurs ücreti kursa katılma hakkini kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekonta " GOALBALL HAKEMLİK KURS ÜCRETİ " olarak yazılacaktır.

Yukarıda Kursiyerlerden istenilen evraklar Banka Dekontları ile birlikte Kurs Yöneticisine Eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Kursa Gelirken Getirilmesi Gereken Belgeler;

1-Son altı ay içinde çekinilmiş olan 4 adet Vesikalık Fotoğraf

2-Nüfuz Cüzdanı Örneği

3- Sabıka Kaydı

4-Sağlık Raporu

5-Diplomanın aslı veya Çalıştığı Kurumca veya Noterden Tastikli Örneği

6-Yukarıda Kursiyerlerden istenilen evraklar Banka Dekontları ile birlikte Kurs Yöneticisine Eksiksiz olarak teslim edilecektir.

 İrtibat: Goalball Merkez Hakem Kurulu Başkanı

Akıner HASPOLAT  0532 668 01 76

 

 
Admin tarafından yazıldı 10 Ekim 2013 Perşembe 08:00:00 Categories: GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy