Federasyonumuz 2019 yılı  faaliyet programında yer alan Goalball Hakemlik Kursu 19 - 20 OCAK 2019  tarihlerinde CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA  SİVAS da  yapılacaktır.

 

Hakem olabilme Şartları

Madde 15- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)18 yaşından küçük, kurs tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak,

d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir sağlık rapor ibraz etmek,

e) Taksirli  suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f)SGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmenliği ve/veya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men,  hak mahrumiyeti veya doping cezası almamış olmak,

g) Hakem kursuna katılacak olan kursiyer ikamet ettiği ilin gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünden ceza almadığına dair yazıyı ibra etmek zorundadır,

h)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan en az 70 puan alarak başarılı olmak,

 

Hakem kursuna katılabilmek için istenilen belgeler

2)En az Lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi (ASLI GİBİDİR)

3) Kimlik fotokopisi,

4)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir sağlık raporu

5)Adli sicil raporu

6) İkamet ettiği ilin gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı,

7) Dört adet fotoğraf,

8) Hakem kurs ücretini yatırdığını gösteren banka dekontu,

 

Not: istenilen belgeler, kursun başladığı gün kurs yöneticisine teslim edilmek zorundadır, belgeleri eksik olanlar kursa alınmayacaktır.

 

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 17 OCAK 2019  SAAT 17:30'A kadar federasyonun 0312 432 00 52  numaralı faksına yada mail adresine dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir.

 

Kursa katılacak adaylar 17 OCAK 2019 tarihine kadar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun TEB Bankası (TR95 0003 2000 0000 0063 9753 37 ) No’lu hesabına 150.00-TL yatırarak Dekonta ‘’Goalball Hakemlik Kurs Ücreti’’ olarak yazılacaktır. Ücret yatırmayan Adaylar kursa alınmayacaktır.

 

Not:   istenilen belgeler ve belirlenen hakem ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu kursun başladığı gün kurs görevlisine teslim edilmek zorundadır,  belgeleri eksik olanlar kursa alınmayacaktır.

  • Uygulama yapılacağı için adaylarımızın yanlarında eşofman, spor ayakkabısı ve Düdük bulundurmaları gerekmektedir.
  • Yapılacak yazılı uygulama ve sözlü sınavlarının her birin den 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır.
  • Yapılacak sınavların saati kurs esnasında eğitmenlerce belirlenecektir.

Kursa katılmak isteyen adayların istenen belgeler ve banka dekontu ile birlikte 19 OCAK 2019 tarihinde Saat 10:00 da CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA da hazır bulunmaları gerekmektedir.

İRTİBAT İÇİN : KURS YÖNETİCİSİ

LİLİFER AVCI: 0546 439 5832

Bilal DEDE tarafından yazıldı 5 Ocak 2019 Cumartesi 10:35:00 Categories: GoalBall
Bu içeriği oyla 0 Oy