Federasyonumuzun 2013 Yılı Faaliyet Programında yer alan Futsal 1.Kademe Antrenörlük Kursu 10-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

 
Başvuru Şartları ve İstenilen Bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
 
 
 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, ( Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ( B2-B3 Hariç )  ve Zihinsel engelli olmamak,
 
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
 
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
 
e) Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri (7/1/1993 tarih ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre) ve Federasyon Ceza Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
 
 
Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta Milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
 
 
İSTENEN BELGELER
 
 
a) 4 adet Vesikalık fotoğraf
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti - ( Çalıştığı resmi kurumlar veya Noterce tasdik edilecektir ).
c) Savcılık iyi hal kağıdı- (Asli)
d) Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık kuruluşlarından)- (Asli)
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor Il Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- (Asli)
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) Kursa katılacak adaylar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi 6298291 ( TR 59 0006 2000 7110 0006 2982 91 ) No’luhesabına 100.00.- TL. yatıracaklardır.
h) Kursa katılacak Kişilerin dilekçelerini Federasyonumuza veya Kurs Yöneticisine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
ÖNEMLI NOT: Kurs ücreti kursa katılma hakkini kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekonta " FUTSAL ANTRENÖRLÜK KURS ÜCRETİ " olarak yazılacaktır.
 
Yukarıda Kursiyerlerden istenilen evraklar Banka Dekontları ile birlikte Kurs Yöneticisine Eksiksiz olarak teslim edilecektir.
 
 
İrtibat İçin Kurs Yöneticisi Yücel SARP Tel : 0505 719 26 02
 

 

Admin tarafından yazıldı 3 Nisan 2013 Çarşamba 08:00:00 Categories: Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 0 Oy