Federasyonumuz Bursa İlinde Görme Engelliler Futbol Hakem Kursu açılacaktır.

Kurs 23 Mart 2019 tarihinde başlayacak olup 24 Mart 2019 tarihinde bitecektir. KURS: ESKİ STADIN YANINDA BULUNAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE OLACAKTIR.

Aday Hakem kursuna katılmak isteyen kişilerden aranan şartlar ve istenen belgeler aşağıdadır;

YENİ ADAY HAKEMLER İÇİN BİLGİLENDİRME

A-HAKEM OLABİLME ŞARTLARI

Madde 22- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)T.C Vatandaşı olmak,

b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)18 yaşından küçük, 36 yaşından büyük olmamak,

d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

g)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

 

YENİ ADAY HAKEMLER İÇİN

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-4 adet vesikalık fotoğraf,

2-Nüfus cüzdanı örneği.

3-Öğrenim belgesi (tasdikli),

4-Tek hekimlik sağlık raporu,

5-Adayın kendi el yazısı ile dolduracağı bilgi formu.

6-İl spor müdürlüklerinden alınacak olan cezası olmadığına dair yazı

7-Savcılık iyi hal kâğıdı

8-Bilgi Formu. Not: Kurs yerinde eğitmenler tarafından verilecek.

9- 150 TL Kurs Ücreti Dekontu

Not: 150 TL'lik kurs ücreti Federasyonumuz :

Türk Ekonomi Bankası hesabı IBAN Numarası : TR95 0003 2000 0000 0063 9753 37

yatırılması gerekmektedir.

 

 

 

 

Eren Yıldırım tarafından yazıldı 19 Şubat 2019 Salı 14:11:00 Categories: Duyurular Futbol Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 1 Oy