SAYI    : GESFED /                                                                                                               … / … / 2008
 KONU :
 
BAŞKANLIK MAKMINA
            Görme Engeliler Spor Federasyonu 2008 yılı faaliyet programında yer alan Bayan ve Erkekler Judo Türkiye Şampiyonası 16-17 Şubat 2008 tarihlerinde Amasya linde  yapılacaktır.
1.         Müsabakaların teknik toplantısı 15 Şubat 2008  Cuma günü saat 18 de Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapılacak olup,toplantıya tüm idareci ve antrenörler katılacaktır.teknik toplantıya zamanında katılmayan kulüpler müsabakaya alınmayacaktır.Teknik toplantıda kafile listesi Teknik Kurula verilmek zorundadır.Kafile listeleri Gençlik ve Spor il Müdürlüğü onaylı olacaktır.
2.         Kulüp Antrenörlerine saat 15 Şubat 2008 Cuma 16:00 da teknik toplantının yapılacağı gençlik merkezinde seminer verilecektir.
3.           "Teknik Komite" ve "İtiraz Jürisi" Teknik toplantı esnasında tespit edilecektir.
4.           Teknik toplantıda hakemlere verilecek kafile listesinde sporcuların yarışma kategorileri belirtilecektir.
5.        Kulüpler müsabakalara 1 Antrenör ve 1 İdareci getirebilirler.Ancak Antrenörlük belgesi olmayanlar antrenörlük yapamaz ve kendilerine ödeme yapılamaz.(Antrenörler belgesini ibraz etmek zorundadır)
6.        Şampiyonaya kulüpler Bl ,B2,B3 sınıflarına göre sporcular ile katılabilecek,sporcular görme engelli olduğunu doktor raporu ile belgeleyecek ve bu belgeleri teknik heyete teslim edeceklerdir.
7.         Erkeklerde ve Bayanlarda  sporcu dereceye giren kulüplerin 1 İdareci , Antrenör veya refakatçisi olmak üzere yalnız birine ödeme yapılacaktır.
8.         Müsabakalara takımlar Erkekler ve Bayanlarda her sıklette birden fazla sporcu getirebilirler.
9.           Sporcuların lisansları 2007 – 2008  yılı vizeli olacaktır.Lisanslarda silinti kazıntı ve tahrifat olmayacaktır.Lisansı olmayan sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
10.        Tüm sporcular müsabakalar için gerekli kıyafetleri kendileri veya kulüpleri tarafından temin edilecektir.Müsabaka kıyafetleri olmayan sporcu yarıştırılmaz.
11.        Yarışmalarda Uluslar Arası Judo Federasyonu ve Uluslar Arası Görme Engeliler Federasyonu(IBSA) kuralları geçerlidir.
12.        Her türlü itiraz müsabakalardan sonra 30 dakika içerisinde bir depozitoyla birlikte teknik komite başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır.(İtiraz depozitosu 130- YTL olacaktır)İtiraz geçerli sayıldığında depozito iade edilecektir.Aksi taktirde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun banka hesabına yatırılarak ilgili yöneticiye Banka makbuzu itiraz dilekçesinde belirtilen adrese postalanır.
13.        Müsabakalarda ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilecektir.
14.        Müsabakaya katılacak sporcuların resmi tartıları her gün sabah saat 07.00-08.00 de yapılacaktır.Tartılarda kilo toleransı olmayacaktır.
15.        Müsabakalar saat 10:00 da eleme müsabakaları ile başlayacaktır.
16.        Sporcuların müsabakalara gelirken sağlık güvenceleri ile ilgili belgeleri (sağlık karneleri veya belgeleri vb .gibi)gelirken beraberinde getirmeleri
17.        Sıkletlerinde ilk 3 dereceye giren sporculara ( 1-2-3) harcırahları kendilerine federasyonca ödenir.
18.        YARIŞMA SIKLETLERİ
            -1991 ve üstü olan sporcular katılacaklardır.
            -1992 ve altı doğumlular kesinlikle müsabakalara katılamaz.
            1- Sıkletler Erkek: 60-66-73-81-90-100+ 1 00 kg
            2- Sıkletler Bayan: 48-52-57-63-70-78+78 kg
 
19. Kuşak tahdidi her 3 kategori için sarı ve üst kuşaklılar katılabilir. Tartıda tolerans yoktur.A1t judogi ile yapılacaktır.
20. Müsabakalar ı. gün
a)                 Bayanlar = 48-63-70-78 kg
b)                 Erkekler = 60-73-81-90 kg
21.     Müsabakalar 2. gün
a)                 Bayanlar =52-57-63-78 kg
b)                 Erkekler = 66- 100+100 kg
22. Şampiyonaya katılacak olan Kulüpler ve iller sporcu, idareci ve antrenörlerini 7 şubat 2008 tarihine kadar federasyonumuzun 0312 310 13 65 nolu faksına veya federasyonun gesfed @ gmail. Com e posta adresine bildirmek zorundadır. Sporcuların adı soyadı sıkletleri doğum tarihleri ve kategorileri belirtilecektir.
24. Yol ücretleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığının tasdikli rayiç listelerine göre ödeneceğinden başka bir rayiç'e göre ödeme yapılmayacaktır.
25. Günlük harcırah bedeli 21,50-YTLolup, . yarışmalara katılacaklar, .Gençlik ve Spor İl. Müdürlüklerinden alacakları onaylı kafile listelerini beraberlerinde getireceklerdir. idareci, Antrenör, Refakatçi, Hakem yolluk ve tazminat ödemeleri sırasında nüfus cüzdanlarını sporcular ise lisanslarını ibraz edeceklerdir. Takımların iaşe ­ibate gibi ihtiyaçları hususunda federasyonumuzun herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.Bu tür ihtiyaçlar takımların kendilerince karşılanacaktır.
26. Ödemeler bizzat kişinin kendisine imza karşılığında, Görme Engelli idareci ve sporculara ise parmak izi/ imza alınarak yapılacaktır.
27. Federasyona gönderilecek sporcu listelerine göre sporcu sayısı tam olarak belirlendiğinden müsabaka saatlerindeki değişiklikler ve müsabaka kuralları teknik toplantıda bildirilecektir. Yarışma talimatında yer almayan konularda Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı yetkilidir. Müsabaka kuralları ile ilgili bilgiler teknik toplantıda verilecektir.
Gereğini ve konusunu ilgililere duyurulmasını rica eder başarılar dilerim
                                                                                                                       
 
                                                                                                       Mesut DEDEOĞLU
                                                                                                    Türkiye Görme Engelliler
                                                                                                Spor Federasyonu Başkanı
                                                                                                                        İRTİBAT:
Yavuz DÜMEN
Cep tel: 0532 784 45 94
 
 
Admin tarafından yazıldı 12 Ağustos 2009 Çarşamba 08:00:00 Categories: Judo
Bu içeriği oyla 0 Oy