Federasyonumuz 2015 yılı  faaliyet programında yer alan Goalball Hakemlik Kursu 12 - 13 Aralık 2015 tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonunda yapılacaktır.

Hakem olabilme Şartları

Madde 15- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)18 yaşından küçük, kurs tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak,

d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir sağlık rapor ibraz etmek,

e) Taksirli  suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f)SGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmenliği ve/veya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men,  hak mahrumiyeti veya doping cezası almamış olmak,

g) Hakem kursuna katılacak olan kursiyer ikamet ettiği ilin gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünden ceza almadığına dair yazıyı ibra etmek zorundadır,

h)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan en az 70 puan alarak başarılı olmak,

Hakem kursuna katılabilmek için istenilen belgeler

2)En az Lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi

3) Kimlik fotokopisi,

4)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir sağlık raporu

5)Adli sicil raporu

6) İkamet ettiği ilin gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı,

7) Dört adet fotoğraf,

8) Hakem kurs ücretini yatırdığını gösteren banka dekontu,

 

Not: istenilen belgeler, kursun başladığı gün kurs yöneticisine teslim edilmek zorundadır, belgeleri eksik olanlar kursa alınmayacaktır.

 

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 04 Aralık 2015  tarihine kadar federasyonun 0312 310 13 65 numaralı faksına dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir.

 

Kursa katılacak adaylar en geç 11 Aralık 2015 tarihine kadar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi  711 / 6298291 (TR 59 0006 2000 7110 0006 2982 91) No’lu hesabına 150.00-TL yatırarak Dekonta ‘’Goalball Hakemlik Kurs Ücreti’’ olarak yazılacaktır.

 

KURSA KATILACAK ADAYLARIN 12/12/2015 TARİHİNDE SAAT 09:30 DA  ANKARA  PROF. DR. YAŞAR SEVİM SPOR SALONU EŞOFMAN İLE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

Bilal DEDE tarafından yazıldı 19 Kasım 2015 Perşembe 14:57:00 Categories: Duyurular GoalBall
Bu içeriği oyla 1 Oy