YENİ ÇIKACAK KULÜP LİSANSI İŞLEMLERİ

 1. Kulüple İlişiğini Gösteren Belge İNDİR
 2. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
 3. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel olmalı)

YENİ ÇIKACAK FERDİ LİSANS İŞLEMLERİ

 1. Ferdi Lisans Talep Formu ve Veli İzin Belgesi İNDİR
 2. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
 3. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel olmalı)

VİZE (LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ 

 1. Sağlık Beyan Formu ve veli/vasi izin belgesi (18 Yaşından Küçük Sporcular) İNDİR
 2. Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular) İNDİR
 3. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel olmalı)

 TRANSFER İŞLEMLERİ 

 1. Muvafakat ve Taahhütname (Sporcunun Ayrılacağı Kulüpten Alması Gereken Belge) İNDİR
 2. Kulüple İlişiğini Gösteren Belge İNDİR
 3. Transfer Sözleşmesi (Sporcunun Geçeceği Yeni Kulübün Dolduracağı Belge) İNDİR
 4. Sağlık Beyan Formu ve Veli/Vasi izin belgesi (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin) İNDİR
 5. Sağlık Beyan Formu  (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin) İNDİR
 6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel olmalı)